PİCK HASTALIĞI NEDİR? BELİRTİLERİ NELERDİR?

Pick hastalığı vücutta aşırı protein birikimden kaynaklanan nadir rastlanan bir demans türüdür. Demans bilmeyenler için açıklayacak olursak düşünce bozukluğu ve unutkanlık olarak ifade edilmektedir. Hastalık ilk olarak 1892 yılında Arnold Pick tarafından tanımlanmış. Bu sebeple onun adıyla anılmaktadır. Arnold Pick’e göre Pick hastalığı kişinin işlevini önemli derecede düşüren geri dönüşü olmayan bir hastalıktır. Kişide ilk olarak kişilik ve davranış şekillerinde değişikliklere neden olan hastalık ardından tutarlı konuşma yeteneğinde düşüş meydana getirir.
PİCK HASTALIĞI NEDİR? BELİRTİLERİ NELERDİR?
Pick hastalığı ilk ortaya çıktığında depresyon, akıl hastalığı veya Alzheimer teşhisi konulsa da aslında doğru incelendiğinde farklı bir hastalık olduğu ortaya çıkmaktadır. Alzheimer’dan sonra yaşanan ikinci sıklıkta olan pick hastalığında ilk belirtiler davranışsal bozukluklar şeklinde ortaya çıkmaktadır. Alzheimer’ da ise ilk belirtiler unutkanlık ve hafıza kaybıdır.

Pick hastalığının temel sebebi benin ön bölgesi olarak adlandırılan fronto temporal bölgesinin ağır sinir hücresi kaybı ve buradaki hücrelerin büzüşmesinden kaynaklanmaktadır. Beynin bu bölümü akıl yürütme, sosyal davranışlar, kişilikle ve konuşma ile ilgili işlevleri yerine getirirler. Bu nedenle hastalığın ilk belirtileri kişilik ve konuşma bozukluklarıdır.

Hastalık diğer demans türü olan Alzheimer hastalığına göre daha erken yaşlar olan 40-65 yaşlarında görülmektedir. Ölümle sonuçlanan hastalığın süresi altı ile sekiz yıl arasında değişkenlik göstermektedir. Erkek ve kadınlarda görülme olasılıkları eşit düzeyde olan pick hastalığının genetik olarak geçmesi yarı yarıya olmakla birlikte ailesinde bu hastalığın yaşanıldığı kişilerin hastalığa yakalanma riski çok daha fazladır.


Pick Hastalığının Belirtileri

•    Kişide içe kapanıklık başlar.
•    Karar vermekte zorlanır ve genel olarak yanlış kararlar verir.
•    Dikkat dağınıklığı meydana gelir.
•    Çalışmakta hatta en basit ev işlerini yapmakta bile zorlanır daha doğrusu yapmak istemez.
•    İştahında artış olur.
•    Ruh halinde ani değişkenlikler meydana gelir. Bir anda ağlarken bir anda gülebilir.
•    Daha önce düzenli ve tertipli bir insan olduğu halde bir anda dağınık, düzensiz bir insan haline gelebilir.
•    Kişi davranışlarının değişkenliğinin farkında değildir.
•    Kişisel temizliğine önem göstermez.
•    Kelime bilgisi günden güne azalır ve doğru kelimeler bulmakta zorluk çekerler. Bu nedenle günden güne konuşma konusunda sıkıntı yaşar ve zamanla tamamen konuşmayı bırakırlar.
•    Başkalarının sözlerini tekrar etmeye başlarlar.
•    Kişide fiziksel güçsüzlük yaşanmaya başlar.
•    Kişide saldırganlık baş gösterir.

Hastalığın teşhis ve tedavisi

Daha önce de belirttiğim gibi Alzheimer hastalığı ile karıştırılan Pick hastalığı nörolojik testlerle teşhis edildikten sonra ilaçlar ve gözetimle kontrol altına alınmaya çalışılır. Fakat henüz kanıtlanmış bir ilaç tedavisi ne yazık ki yoktur. Ve hastaların ve yakınlarının psikolojik destek alması çok önemlidir.

Yorumlar